Dokumenty

Pre umiestnenie do Domova pre seniorov v Chminianskej Novej Vsi je potrebné podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa miesta Vášho trvalého bydliska, na mestský alebo obecný úrad.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Podmienkou prijatia do Domova pre seniorov je právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti klienta na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a Potvrdenie o bezinfekčnosti klienta od ošetrujúceho lekára.