O nás

Nezisková organizácia Dar pokoja n. o. od roku 2013 poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Domov pre seniorov v Chminianskej Novej Vsi je kombinovaným pobytovým zariadením sociálnych služieb; konkrétne, zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia. Zariadenie má kapacitu 27 miest.

Klientom ponúkame:

  • ubytovanie v jednoposteľových izbách
  • celodennú stravu, 5x denne
  • základnú opateru a starostlivosť
  • ošetrovateľskú starostlivosť
  • sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu
  • pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
  • nepretržitý dohľad

Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v jednoposteľových izbách, ktoré sú situované v bunkách. Hygienické príslušenstvo, WC a sprchovací kút má každá obytná bunka samostatné. Stravovanie zahŕňa výživnú a racionálnu stravu. Raňajky, desiata a olovrant sa pripravujú priamo v zariadení sociálnych služieb. Obedy a večere sú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečuje opatrovateľský úsek v priestoroch zariadenia.

Plynulé poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje obetavý a zároveň odborný personál v zložení: riaditeľ a ekonóm, odborný garant, sociálny pracovník, vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku, opatrovateľky, zmluvný lekár zariadenia a ďalší pracovníci pracujúci na dohodu.

V Domove pre seniorov ponúkame individuálny prístup k potrebám klientov.